0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International PDC Home Tour
Joe Cullen
۶
۵
Chris Dobey
Finished
۰۰:۲۵
Chris Dobey
۶
۳
Martijn Kleermaker
Finished
۰۰:۵۰
Jeff Smith
۴
۶
Joe Cullen
Finished
۰۱:۱۰
Nathan Aspinall
-
-
Jesus Noguera
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Jamie Hughes
-
-
Jose De Sousa
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
  International Remote Darts League
Tina Osborne
۰
۶
Darren Herewini
Finished
۰۰:۳۰
Justin Thompson
۱
۶
Jim Williams
Finished
۰۱:۰۰
Justin Thompson
۶
۱
Tina Osborne
Finished
۰۱:۳۰
Jim Williams
۶
۱
Darren Herewini
Finished
۰۲:۱۰
Jim Williams
۶
۱
Tina Osborne
Finished
۰۲:۴۰
Darren Herewini
۶
۳
Justin Thompson
Finished
۰۳:۰۰
  International Modus Icons of Darts Live League
James Hubbard
-
-
Paul Nicholson
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
David Evans
-
-
James Hubbard
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Paul Nicholson
-
-
David Evans
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Scott Marsh
-
-
James Hubbard
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Martin Adams
-
-
Paul Nicholson
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۰
Fallon Sherrock
-
-
David Evans
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
James Hubbard
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Paul Nicholson
-
-
Fallon Sherrock
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
David Evans
-
-
Scott Marsh
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Fallon Sherrock
-
-
James Hubbard
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Scott Marsh
-
-
Paul Nicholson
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۵
Martin Adams
-
-
David Evans
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Scott Marsh
-
-
Fallon Sherrock
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Martin Adams
-
-
Scott Marsh
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
Fallon Sherrock
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید